VII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców
Zdalnie Sterowanych Dużej Skali
Kurów 26.05.2007
fot.G. Skrężyna, B. Tokarczyk, J. Miś, J. Mazgaj
Relacja z zawodów