Władze Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego ORLIKZarzĄd
Tomasz Kosecki - prezes
Krzysztof Witek - wiceprezes
Edward Kantor - skarbnik
Marcin Nieć - sekretarz
Robert Długopolski - członek zarządu

Komisja rewizyjna
Stanisław Kunar - przewodniczący
Michał Potoczek - członek
Krzysztof Roszkowicz - członek