Witamy


XII Zawody Modeli Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych,
V Ogólnopolski Konkurs Akrobacji Modeli Makiet Szybowców
Tęgoborze 18-19.08.2012


Zawody będą rozgrywane na lotnisku modelarskim w Kurowie, a jeśli będą sprzyjające warunki meteo również na zboczach gór w okolicy Tęgoborza.
Rejestracja zawodników od godziny 8.00 - 9.00 na lotnisku modelarskim w Kurowie. Rozpoczęcie lotów godz. 9.30.
Ponieważ zawody są rozgrywane według regulaminu własnego dlatego wymagamy tylko ubezpieczenie OC. Nie wymagamy licencji.
Szczególnie zapraszamy pilotów posiadających modele samolotów które mogą holować szybowce. Regulamin zawodów zamieszczamy poniżej.

Uczestnik zawodów musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC od użytkowania modeli latających.
Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału na adres: orlikns@poczta.onet.pl według niżej podanego wzoru:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Nazwa modelu
Nr kwarców

Prosimy o przesłanie zgłoszenia minimum na 7 dni przed imprezą.

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI SZYBOWCÓW DUŻEJ SKALI

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem.
Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej.
Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca.
Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

Zawody rozgrywane są w dwóch klasach:
1. Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
2. Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg

II. TEREN ZAWODÓW

Zbocze i teren płaski.

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Celność lądowania
- Czas lotu
2. Starty modeli na zboczu odbywają się z ręki lub naciągu gumowego (obowiązek startu z ziemi).
3. Starty w terenie płaskim odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
4. Starty odbywają się z podziałem na dwie kategorie.
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg
5. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności, która ulega zmianie w następnych kolejkach.
6. Ze względów bezpieczeństwa na miejsce startu udają się 4 osobowe grupy zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i pomocnik.
Następna grupa zawodników może udać się na start dopiero po zakończeniu lotu przez ostatniego zawodnika z wcześniejszej grupy.
7. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
8. Maksymalny czas lotu, wynosi 10 minut.
9. Czas lotu jest mierzony od chwili wyczepienia do momentu lądowania. W przypadku wykonywania startów za modelem samolotu, model holujący powinien posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepiania modeli szybowców na tej samej wysokości 300 m.
10. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane w określonym obszarze w czasie do 3 minut po upływie 10 min od momentu wyczepienia., który jest podawany przez sędziego.
11. Celność lądowania mierzona jest podczas każdego lądowania
12. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zawodników i warunków meteorologicznych.
13. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie.
Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 2 m. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 20 m przed i za linią centralną. Za lądowanie w pasie centralnym o szerokości 4 m zawodnik otrzymuje 200 punktów. Za każde następne 2 m odejmowane jest po 20 punktów.
14. Przebieg lądowania powinien by zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Podejście do lądowania musi być wykonane po linii prostej nie krótszej niż 100 m.
Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie'. Za lądowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lądowiska powyżej 90stopni punkty za lądowanie nie zostaną przyznane.
15. Loty na celność lądowania mogą odbywać się również na zboczu , jeżeli pozwalają na to warunki terenowe (płaski szczyt, możliwość podejścia z zawietrznej).
16. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
17. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
18. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny.

Regulamin Konkursu Akrobacji Modeli Makiet Szybowców

I. DEFINICJA MODELU
Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej.
Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca.
Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski (lotnisko modelarskie w Kurowie).

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. Loty wykonywane są pojedynczo w określonej przez organizatora strefie. Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
2. Rozegrane będą 3 kolejki lotów wg. określonego programu.
3. Figury w wiązance muszą być wykonywane zgodnie programem. Wykonanie figur nie ujętych w programie nie będzie punktowane.
4. Do zawodów dopuszczone są modele wszystkich typów szybowców nie tylko akrobacyjnych.
5. Wykonywanie lotu poza wyznaczoną strefą oraz nad widzami jest zabronione. Jeżeli model przekroczy wyznaczona strefę lot nie będzie punktowany.

Sądeckie Towarzystwo Lotnicze ORLIK ";

Ponizej zamieszczamy program wiązanki akrobacji.
Program wiązanki obowiązkowej

Karta oceny