VII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Dużej SkaliW dniach 26-27.05.2007 r. odbędą się VII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Dużej Skali.
Zawody tradycyjnie będą rozgrywane w Tęgoborzu na górze Jodłowiec oraz w Kurowie na lotnisku modelarskim. Rejestracja zawodników od godziny 8.00 - 9.00 na lotnisku modelarskim w Kurowie. Oficjalne otwarcie godz. 9.00 .
Zawody połaczone są z jubileuszem 10-ciolecia działalnosci Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego ORLIK. Z tej okazji w sobotę wieczorem organizujemy okolicznościowe ognisko na Jodłowcu. Ponieważ zawody są rozgrywane według regulaminu własnego dlatego wymagamy tylko ubezpieczenie OC. Nie wymagamy licencji. Zapraszamy wszystkich modelarzy ponieważ zawody mają charakter zlotu modelarskiego. Szczególnie zapraszamy pilotów posiadajacych modele samolotów które mogą holować szybowce.
Przewidziano atrakcyjne nagrody. Regulamin zawodów zamieszczamy poniżej.
Uczestnik zawodów musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC od użytkowania modeli latających.
Informacje na temat ubezpieczenia mozna uzyskac u Pani Ewy Giersz-Kubińskiej tel. 0604-61-42-61 e-mail ekubinska@interia.plChętni proszeni są o zgłoszenie udziału na adres: orlikns@poczta.onet.pl według niżej podanego wzoru:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Nazwa modelu
Nr kwarców

Prosimy o przesłanie zgłoszenia minimum na 7 dni przed imprezą.

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI SZYBOWCÓW DUŻEJ SKALI

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła.

Zawody rozgrywane są w dwóch klasach:
1. Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
2. Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg

II. TEREN ZAWODÓW

Zboczu i teren płaski.

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Celność lądowania
- Czas lotu
2. Starty modeli na zboczu odbywają się z ręki lub naciągu gumowego (obowiązek startu z ziemi).
3. Starty w terenie płaskim odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
- KONKURENCJA CELNOŚĆ LĄDOWANIA
4. Loty w których mierzona jest celność lądowania odbywają się pojedynczo według ustalonej wcześniej kolejności.
5. Ze względów bezpieczeństwa na miejsce startu udają się 3 osobowe grupy zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i pomocnik. Następna grupa zawodników może udać się na start dopiero po zakończeniu lotu przez ostatniego zawodnika z wcześniejszej grupy.
6. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
7. Próba polega na wyholowaniu modelu szybowca za modelem samolotu na wysokość nie większą niż ok. 100 m, a następnie wykonaniu minimum 2 ostatnich zakrętów kręgu i lądowania. Lądowanie musi odbyć się z prostej wzdłuż osi pasa z kierunku ustalonego przez organizatora.
8. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 1m. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 20 m przed i za linią centralną.
9. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie' . Zawodnik który wykona gwałtowne przyziemienie nie będzie klasyfikowany.
10. Loty na celność lądowania mogą odbywać się również na zboczu , jeżeli pozwalają na to warunki terenowe (płaski szczyt, możliwość podejścia z zawietrznej). Wówczas starty do prób odbywają się z ręki lub naciągu gumowego.
- KONKURENCJA CZAS LOTU
11. Starty do lotów z pomiarem czasu ich trwania odbywają się z podziałem na dwie grupy.
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg
12. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności, która ulega zmianie w następnych kolejkach.
13. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu mają prawo przebywać sędziowie, zawodnik, pilot holujący i pomocnik. Starty odbywają się pojedynczo, tak aby w powietrzu jednocześnie nie było więcej niż 3 modele.
14. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
15. W zależności od ilości zawodników i warunków atmosferycznych komisja ustala maksymalny czas lotu, który nie powinien przekraczać 20 minut.
16. Czas lotu jest mierzony od chwili wyczepienia do momentu lądowania. W przypadku wykonywania startów za modelem samolotu, model holujący powinien posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepiania modeli szybowców na tej samej wysokości.
17. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane w określonym obszarze w czasie do 5 minut po upływie maksymalnego czasu lotu, który jest podawany przez sędziego.
18. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zawodników i warunków meteorologicznych
19. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
20. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
21. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów.


Przewidziano również nagrodzenie najlepiej wykonanego modelu szybowca który latał na Jodłowcu. (CWJ, Wrona, Czajka, Czajka-bis, Sroka, Komar, Komar-bis, SG-3bis, Salamandra, Orlik I, Orlik II, SG-38, Jeżyk, Olimpia Meise, Czapla, Mucha ter, Jastrząb, Bocian, ABC, Bakcyl, Gapa)

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów.

Sądeckie Towarzystwo Lotnicze ORLIK ";